Szpakowicz Michał (1925-1990)


Michał Szpakowicz - działacz społeczny i polityczny, urodzony
w Białowieży

Działacz polityczny i społeczny.

Urodził się 17 maja 1925 roku w Białowieży.

  W kwietniu 1941 roku ukończył kurs urządzania lasu. W czasie okupacji pracował jako czeladnik u szewca. Po wojnie w 1947 roku brał udział w odbudowie cukrowni w Malborku. W latach 1948-1949 pracował przy urządzaniu lasów Puszczy Białowieskiej. Przez następne 3 lata był laborantem-meteorologiem w IBL. Z początkiem 1951 roku przeszedł do pracy w Rejonie Lasów Państwowych w Białowieży.

  W grudniu 1954 roku został wybrany przewodniczącym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Tę funkcję sprawował do 1961 roku. W latach 1961-1969 był zastępcą przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hajnówce. W tym czasie ukończył zaocznie technikum ekonomiczne. W 1969 roku przeszedł na stanowisko prezesa Zarządu GS w Białowieży, na którym pracował do 1972 r. Następnie, do czasu przejścia w 1978 roku na wcześniejszą emeryturę, odpowiadał w gminie za sektor rolny.

  W okresie pracy w radach narodowych doprowadził m.in. do zagospodarowania 100 ha gruntów we wsiach Zastawa i Stoczek, uregulowania rzeki Narewki, elektryfikacji puszczańskich wiosek, położenia asfaltu na szosie Hajnówka-Białowieża. Szczególne zasługi położył w upamiętnieniu miejsc masowych straceń z II wojny światowej. Występował na sesjach PRN w Hajnówce w obronie Puszczy Białowieskiej przed nadmierną jej eksploatacją.

  Nagrodzony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną odznaką „Zasłużony dla Białostocczyzny”.

   Zmarł 30 grudnia 1990 roku. Pochowany w Białowieży. (oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda