Drogi i tryby (Białowieski Park Narodowy) 

 

NAZWA DROGI, TRYBY
 
DŁUGOŚĆ

"Carska Tropina" ok.4,5 km
"Dyrekcyjny Droga" ok.5-6km
"Dzika Scieżka" ok.2-3km
"Masiewska Droga"
ok. 9-10km
"Orłowski Tryb" ok.6-7km
"Pałacowa Droga" ok.2km
"Poprzeczny Tryb" ok.7-8km
"Ścieżka na Łagiery" ok.2-3km
" Sierchanowski Tryb" ok.3-4km
"Szeroki Tryb" ok.8-9km
"Szumarskiego Grobla" ok.1-2km

 

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda