Dobraczyński Jan (1910-1994)


Jan Dobraczyński - pisarz, odwiedził Puszczę Bialowieską
w 1985r.

Pisarz i publicysta, poseł na Sejm PRL I i IX kadencji, działacz katolicki współpracujący z władzami PRL, przewodniczący Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).

   W dniach 25 i 26 lutego 1985 roku gościł na Białostocczyźnie. W drugim dniu pobytu, po południu, odwiedził Białowieżę. Towarzyszyli mu: przewodniczący Wojewódzkiej Rady PRON prof. Piotr Boroń i sekretarz WK PZPR w Białymstoku Mikołaj Kozak.

   Miejscowe władze polityczno-administracyjne powitały Jana Dobraczyńskiego i towarzyszące mu osoby w osadzie Zwierzyniec. Stąd goście i gospodarze udali się do uroczyska Gierkówka, gdzie czekało na nich tzw. ognisko turystyczne. W programie wizyty znalazły się również takie punkty, jak oglądanie żubrów na wolności, przejażdżka na saniach do rezerwatu ścisłego BPN oraz zwiedzanie muzeum przyrodniczego.

  Wieczorem w Domu Myśliwskim odbyło się spotkanie Jana Dobraczyńskiego z miejscowymi pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami różnych urzędów, instytucji i organizacji. Z osiągnięciami białowieskich placówek naukowych gościa zapoznał prof. Zdzisław Pucek. Dopełnieniem jego wystąpienia była wystawa najważniejszych publikacji naukowych dotyczących obszaru Puszczy Białowieskiej. Następnie głos zabrał naczelnik gminy Białowieża Eugeniusz Pawluczuk, który zwrócił się do gościa z pytaniem o receptę na ówczesny trudny czas. J. Dobraczyński odpowiedział, że każdy powinien rozpocząć odnowę od siebie samego, od przeprowadzenia dokładnej samooceny, od spojrzenia na innych z wyrozumiałością i przyjaźnią, a wówczas pojawi się platforma do porozumienia i wspólnego działania.

  W dalszej części spotkania wywiązała się dyskusja nad niezadowalającym stanem ochrony Puszczy Białowieskiej, nad nadmiernym wyrębem jej drzewostanów. Głos w tej sprawie zabierali: Jerzy Buszko, Wiktor Mering, Jan Wójcik, Aleksander W. Sokołowski. Postanowiono, że Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego opracuje raport o stanie Puszczy Białowieskiej i wskaże sposoby i metody, które uratują ją przed postępującą degeneracją. Z chwilą, kiedy raport trafi do organów PRON, Jan Dobraczyński obiecał okazać swoje poparcie w przedstawieniu sprawy przed właściwymi organami.

  Z Białowieży gość wyjeżdżał bardzo zadowolony, choć także zmęczony przeładowanym programem pobytu. Wyraził chęć ponownego odwiedzenia Białowieży.

  Pobyt Jana Dobraczyńskiego w Białowieży zarejestrował na taśmie filmowej pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Artur Domaszewicz. Miał to być pierwszy temat przygotowywanej przez niego „Kroniki białowieskiej”. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda