Głaz narzutowy w Parku Pałacowym (Białowieża)


Głaz narzutowy (pegmatyt) w Parku Pałacowym, wpisany do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody (2009r.)
obwód głazu  ok.5,5cm
Numer w wojewódzkim rjestrze pomników przyrody 1313
Rok ustanowienia pomnikiem przyrody 1993
Park Pałacowy (mapa interaktywna)

Ten dość zagadkowy głaz leży w północno-wschodniej części Parku Pałacowego w Białowieży, nieopodal alei spacerowej. W obwodzie mierzy ok. 5,5 metrów. Autorzy przewodników po Puszczy Białowieskiej, wydawanych w okresie międzywojennym (np. Jan Kloska, Jan Jerzy Karpiński, Wiktor Szymański) podawali, że wyryty jest na nim napis: „1747 rok”, przynajmniej tyle dawało się wówczas odczytać. Dzisiaj już niczego na nim nie ma, czas zatarł i ten skromny ślad. Na kamieniu pozostały tylko ślady po próbie rozłupania go.

   Jakie wydarzenie mógł upamiętniać i kto wyrył napis – do dzisiaj pozostaje tajemnicą. W roku 1747 w Białowieży i Puszczy Białowieskiej nic szczególnego się nie wydarzyło, a przynajmniej nic na ten temat nie mówią źródła pisemne. A więc napis na głazie raczej nie uwieczniał jakiegoś ważnego wydarzenia, a najpewniej fakt o znaczeniu lokalnym lub wręcz prywatnym. Po upływie tylu lat chyba już niczego bliżej o tym się nie dowiemy. W latach 70-tych ubiegłego wieku podejmowałem na temat głazu rozmowy z najstarszymi białowieżanami, ale nikt z nich niczego konkretnego nie wiedział. Niektórzy wspominali tylko o znajdującej się w jego pobliżu mogile, na której stał drewniany krzyż. Mogiła ta pochodziła jednak z okresu II wojny światowej.

  Głaz jest prawnie chroniony jako pomnik przyrody.(oprac. Piotr Bajko, zdjęcia:Małgorzata Karczewska)

 


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda