Rezerwat Berezowo


"Tryb Olemburski" przebiegająca przez rezerwat
Powierzchnia: 115,26ha
Rok powstnia: 1995
Rodzaj rezerwatu: faunistyczny
Przedmiot ochrony: Stworzony dla ochrony  fragmentu Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych.

 Rezerwat faunistyczny. Zajmuje obszar lasu o powierzchni 115,26 ha na terenie Puszczy Białowieskiej (południowa część oddziału 575 i północna część oddziału 603). Położony jest na terenie Nadleśnictwa Hajnówka (Obręb Leśna), w granicach administracyjnych gminy Hajnówka.

Utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 roku (Monitor Polski z dnia 17 lipca 1995 r.) dla ochrony specyficznych środowisk bytowania reliktowej, obfitującej w różne gatunki, fauny motyli dziennych i kraśników, ze szczególnym uwzględnieniem form endemicznych.

Rezerwat Berezowo przecina w połowie Tryb Olemburski. Przez rezerwat przebiega żółty szlak turystyczny (19 km), prowadzący z Białowieży do Topiła, oraz niebieski szlak rowerowy (42 km), prowadzący również do Topiła i dalej do Hajnówki. Ten drugi szlak został otwarty 28 czerwca 2003 roku.

Około 1 km na zachód od rezerwatu przepływa rzeka Leśna. W pobliżu znajduje się też rezerwat Olszanka-Myśliszcze. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

 

 

HASŁO POWIĄZANE:

Rezerwaty Przyrody w Puszczy Białowieskiej

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda