Gniewszew Jerzy, prof. (1926-2002)                                               

Jerzy Gniewszew - komandor Marynarki Wojennej, urodzony w Białowieży

Profesor nauk technicznych, komandor Marynarki Wojennej.

  Urodził się 1 kwietnia 1926 roku w Białowieży.

  Szkołę powszechną ukończył w 1939 roku. W czasie okupacji uczył się prywatnie i pracował jako tłumacz na Kolejkach Leśnych w Grudkach. Po wyzwoleniu, z początkiem października 1944 roku przyjął posadę nauczyciela w Szkole Powszechnej w Białowieży. Po roku przerwał pracę i kontynuował naukę w Liceum Fizyczno-Matematycznym w Hajnówce, uzyskując w nim maturę w 1947 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Po pierwszym roku zmienił uczelnię i podjął studia w Instytucie Budowy Okrętów w Leningradzie, który ukończył w 1954 roku.

  Po powrocie do kraju, podjął pracę jako konstruktor w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętów w Gdańsku-Wrzeszczu. Stąd, po roku, przekazany został do dyspozycji Dowódcy Marynarki Wojennej i zatrudniony w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, przemianowanej później na Akademię Marynarki Wojennej.

  W 1984 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a w 1990 roku profesora nadzwyczajnego nauk technicznych i niezadługo profesora zwyczajnego. Na uczelni pełnił m.in. funkcję szefa Katedry Teorii Konstrukcji i Żywotności Okrętów oraz szefa Katedry Wiedzy Okrętowej Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, był także przedstawicielem wojskowym w Stoczni Marynarki Wojennej. Wykładał na Politechnice Gdańskiej i w Wyższej Szkole Morskiej. Był promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich. W sierpniu 1991 roku został przeniesiony w stan spoczynku jako komandor Marynarki Wojennej.

  Odznaczony licznymi medalami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz medalem „Zasłużony dla Marynarki Wojennej”.

   Zmarł 5 listopada 2002 roku, został pochowany w Białowieży. (oprac. Piotr Bajko) 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda