Dąb Dominator


Pień pozbawiony już częściowo kory - u jego postawy rumowisko z kory (2005r.)
obwód pnia na wys.130cm (1992r.) 680cm
obwód pnia po utracie częsci kory (2008r.) 655cm
wysokość drzewa 36m
wykiełkowało XVIw.
zamarł
między 1993
a 1995r.

Drzewo stojące w lesie wilgotnym o potężnym pniu – trochę niesymetrycznie osadzonym w ziemi. Jeden z najpotężniejszych dębów szypułkowych w Puszczy Białowieskiej(obwód pnia na wys. piersi -680cm(1992r.), wys.36m). Obecnie obwód pnia pozbawionego w dużym stopniu kory wynosi – 655cm(2008r.) Zgłoszony do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody pod numerem 153 pod koniec lat 50-tych albo na pocz. 60-tych .

     Stopniowo drzewo traci kolejne potężne konary - 3 olbrzymie spoczywają już jego u podstawy , a poza tym pod pniem powstało spore rumowisko dopadniętej od pnia i konarów kory. Przed odnalezieniem „Dębu Beczki”  i "Dębu Maćka" był to obok „Cara-Dębu” dąb o największy obwodzie pnia spośród znanych dębów polskiej części Puszczy Białowieskiej. Pierwszy raz byłem przy nim pod koniec lat 80-tych, ale już dobrze nie pamiętam, w jakiej kondycji było wtedy to drzew. Kiedy zawitałem pod nim w 1991 roku , było już bliski całkowitego uschnięcia - tylko jeden konar był bardzo rzadko pokryty liśćmi. Podczas kolejne wizyty w połowie lat 90-tych drzewo było już martwe. Musiał uschnąć gdzieś między 1992 a 1995 rokiem.  Z racji tego, że przez długi czas drzewo to pod względem rozmiarów dominowało w tej szczęści Puszczy Białowieskiej postanowiłem nadać mu nazwę „Dominator”.

     Obok niego rośnie jeszcze drugi potężny dąb (obwód pnia – 550cm (2005r.)) o ładnym pniu, ale pozbawiony dużej części korony, która spoczywa u jego podstawy (korona była już odłamana pod koniec lat 80-tych). (oprac. Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 

 

 

ARTYKUŁY:

"Pierwszy w dostojności między drzewami" cz.I Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 1/2007)

"Pierwszy w dostojności między drzewami" cz.II Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 1/2008)

LINKI:

Strona internetowa - "Dęby z Puszczy Białowieskiej"

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak