Dackiewicz Jerzy, mgr inż.


Pan Jerzy Dackiewicz - długoletni kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów BPN (2009r.)

Leśnik, kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.

Urodził się 18 września 1950 roku w Białowieży, w rodzinie leśniczego. Tutaj też uczęszczał do szkoły podstawowej i technikum leśnego. W 1987 roku ukończył zaocznie Wydział Leśny SGGW w Warszawie, a w 1996 roku Podyplomowe Studium Ochrony Parków Narodowych.

 W 1999 roku uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy pt. "Oddziaływanie żubrów na las w miejscach ich zimowej koncentracji w Puszczy Białowieskiej", wykonanej w Katedrze Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW pod kierunkiem dr. hab. Władysława Aulaka.

Pracował w nadleśnictwach: Białowieża (1969-1970), Bielsk Podlaski (1971-1974) oraz w Białowieskim Parku Narodowym (1974-1980) i w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży (1980-1987). Od marca 1987 roku ponownie podjął pracę w Białowieskim Parku Narodowym, jako kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów (od 2004 r. - w randze nadleśniczego). W okresie od 1 października 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.

Inicjator i wykonawca pomysłu ponownego ustawienia w osadzie Zwierzyniec pomnika żubra. Autor kilkunastu publikacji, w tym tekstu do albumu Andrzeja Stachurskiego pt. „Żubr – król puszczy” (Olsztyn 2008).

Jest przewodnikiem turystycznym i działaczem PTTK. Był m.in. organizatorem I Zlotu Oddziału PTTK w Białowieży, który odbył się w październiku 1977 roku w uroczysku Hajduki. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak