Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej


Obszar rezerwatu zaznaczony kolorem zielonym
Powierzchnia: 8581,62ha
Rok utworzeni: 2003
Akt powołujący rezerwat

Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej

Rezerwat leśny. Powołany został rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw, Nr 132 z 29 lipca 2003 r., poz. 1236). Obejmuje obszar lasu o powierzchni 8581,62 ha, położonego na terenie nadleśnictw: Białowieża (Obręby - Białowieża i Zwierzyniec), Hajnówka (Obręby - Hajnówka, Leśna i Starzyna) oraz Browsk (Obręby - Browsk i Narewka) i w gminach: Białowieża, Hajnówka, Narewka, Narew i Dubicze Cerkiewne. Obszar rezerwatu składa się z 19 fragmentów.

Rezerwat ma na celu zachowanie lasów naturalnych (ok. 3000 ha) i zbliżonych do naturalnych, typowych dla Puszczy Białowieskiej łęgów i olsów oraz siedlisk leśnych z dominacją starych drzewostanów z dużym udziałem olszy, dębu, jesionu, a także licznych gatunków rzadkich i chronionych roślin zielnych, grzybów i zwierząt oraz utrzymanie procesów ekologicznych i zachowanie różnorodności biologicznej.

Rezerwat „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej” jest jedynym tego typu obiektem o znaczeniu międzynarodowym, wymienianym w oficjalnym zestawieniu Głównego Urzędu Statystycznego z 2004 roku.

Środowiska ekologiczne zarzucają leśnikom, że status ochronny tego rezerwatu nie jest przestrzegany, że prowadzi się w nim, pod różnymi pozorami, wycinkę drzew. (oprac. Piotr Bajko)

 

HASŁO POWIĄZANE:

Rezerwaty Przyrody w Puszczy Białowieskiej

 

 


 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak