Mukanowska Urszula (z d. Pankiewicz)


Pani Urszula Mukanowska
- działaczks społeczna
i przewodnik PTTK

Zasłużony pedagog, bibliotekarka, działaczka społeczna i przewodniczka PTTK.

  Urodziła się 11 listopada 1929 roku w Rogoźnicy (woj. grodzieńskie), w rodzinie Józefy i Jana Pankiewiczów. Wkrótce została półsierotą – jej ojciec zmarł w 1932 roku.

  W 1946 roku przyjechała z rodziną, jako repatriantka, do Polski. Razem z matką i dwiema siostrami zamieszkała w przydzielonym im mieszkaniu w Ełku. W tym samym roku zmarła matka Urszuli – trójka córek znalazła się w trudnej sytuacji. Urszula złożyła egzamin i rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Suwałkach. W 1950 roku zdała maturę i otrzymała skierowanie do pracy w Szkole Podstawowej w Opace Dużej. Po roku pracy została przeniesiona do pracy w Szkole Podstawowej w Białowieży, gdzie przepracowała 34 lata. Na emeryturę odeszła w 1985 roku.

   Jak sama twierdzi, w Białowieży spotkała bardzo dobrych pedagogów, z doświadczeń i pomocy których wiele skorzystała. W tym czasie ukończyła dwuletnie kształcenie bibliotekarzy. Przez 15 lat prowadziła bibliotekę szkolną.

   Oprócz pracy zawodowej udzielała się społecznie na rzecz środowiska i uczniów. Była radną Gminnej Rady Narodowej w Białowieży, przewodniczyła Komisji Oświaty i Kultury. Kierowała Ośrodkiem Metodycznym w powiecie hajnowskim. Działała w Kole Lidze Kobiet – była członkiem jego Zarządu. Ukończyła kurs przewodnicki PTTK i oprowadzała wycieczki turystyczne po Puszczy Białowieskiej. Była członkiem Zarządu PTTK w Białowieży. Udzielała się też w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej.

   W 1972 roku Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych wydało jej informator dla wycieczek młodzieżowych pt. „Białowieża i okolice”.

   Za pracę społeczną i pedagogiczną otrzymała następujące odznaczenia: Srebrna i Złota Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Odznaka „Przyjaciel Dziecka”, Srebrna Odznaka „Zasłużony Białostocczyźnie”, Złota Odznaka ZNP (Związku Nauczycielstwa Polskiego), Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla Oświaty i Wychowania.

   W czerwcu 2007 roku Urszula Mukanowska wraz z mężem Władysławem wyjechała z Białowieży do Borków Wielkich k. Biskupca. (oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda