Rezerwat Olszanka-Myśliszcze


 
 "Tryb Olemburski" przebiegający przez rezerwat
Powierzchnia: 278,32ha
Rok utworzenia: 1995
Przedmiot ochrony: fragment Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych.
Akt prawny powołujący rezerwat

Rezerwat faunistyczny, częściowy, powołany na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 27 czerwca 1995 roku (Monitor Polski Nr 33, poz. 398).

  Powierzchnia rezerwatu wynosi 278,32 ha.

   Rezerwat położony jest na terenie nadleśnictwa i gminy Hajnówka (w akcie powołującym rezerwat błędnie zlokalizowano go na terenie gminy Białowieża), w obrębie szerokiego rozlewiska rzeki Leśnej Prawej. Dolina rzeczna jest bardzo zabagniona i porośnięta szuwarami trzcinowymi, turzycowymi, mannowymi i mozgowymi. Otacza ją las olszowy o charakterze olsu.

   Rezerwat chroni fragment Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania licznych gatunków motyli dziennych i kraśników. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 48 gatunków tych motyli, w tym 5 form endemicznych dla Puszczy. Monitoring przyrodniczy wykazał wyginięcie na tym terenie przeplatki aurinii (motyl z rodziny rusałkowatych) – ostatnie osobniki obserwowano tutaj w 1999 roku.

  Przez rezerwat prowadzi żółty szlak turystyczny (Białowieża – Topiło, 19 km). Szlakiem tym można wygodnie przejechać rowerem. Wzdłuż rezerwatu prowadzi także nowy szlak rowerowy w Puszczy Białowieskiej (niebieski, 42 km). (oprac. Piotr Bajko)

 

 

 

HASŁA POWIĄZANE:

Rezerwaty Przyrody (Puszcza Białowieska)


Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda