Bohdan Adam


Adam Bohdan - jeden z najbardziej zasłużonych obrońców Puszczy Białowieskiej

 Magister biologii, członek: Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku,wcześniej członek Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

  Od wielu lat figuruje w zarządzie Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Przez kilka lat prowadził kampanię na rzecz ocalenia doliny Rospudy, za co został uhonorowany członkostwem w międzynarodowej organizacji International Mire Conservation Group (IMCG). Jest członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika "Dzikie Życie". Aktualnie zajmuje się ochroną lasów naturalnych. Skutkiem jego działań było m.in. powstrzymanie wyrębów drzew w rezerwatach Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, za co zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie „Czyn roku na rzecz ochrony lasów w latach 2008 - 2009”.

  Autor publikacji na temat porostów Puszczy oraz opracowań n.t. chrząszczy chronionych Dyrektywą Siedliskową wykorzystanych do PZO Natura 2000, Planu ochrony Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Autor publikacji na temat chrząszczy i grzybów zlichenizowanych zaliczanych do grupy reliktów puszczańskich.   

Publikacje:

- Wesołowski T., Kujawa A., Bobiec A., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Engel J., Falkowski M., Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Nowak S., Anna Orczewska A., Mysłajek R.W., Wiesław Walankiewicz W. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji. www.forestbiology.org (2016), Article 1: 1-12.

- Bohdan A.2014. Znaczenie ochrony biernej dla zachowania porostów – reliktów lasów pochodzenia pierwotnego w Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy
XXV, 4 (2014): 151-161
http://www.kp.org.pl/pp/pdf2/PPxxv_nr%204_BOHDAN.pdf

 - Gutowski J.M., Krzysztof Sućko K., Karol Zub K., Bohdan A.2014. Habitat preferences of Boros schneideri in the natural tree-stands of the Białowieża. Journal of Insect Science. Jan 1.
http://jinsectscience.oxfordjournals.org/content/14/1/276.abstract?ijkey=S3Eijdk3h6DgnXw&keytype=ref

- Matwiejuk A., Bohdan A. 2014. New sites of Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. (Ascolichenes, Parmeliacee) in the Polish part of the Białowieża Forest. Steciana 18(3): 181-185.
http://merlin.up.poznan.pl/steciana/wp-content/uploads/2014/10/Steciana_18_181-185.pdf


- Ossowska E., Szymczyk R., Bohdan A., Kukwa M. 2014. The lichen family Parmeliaceae in Poland. III. Parmelia serrana, new to Poland. Acta Soc Bot Pol 83(1):81–84
https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/viewFile/asbp.2014.006/2921

- Zalewska A., Bohdan A.2012. New records of Lobaria amplissima (Lobariacae,Ascomycota) in Poland. Acta Mycologica. 47 (1): 109–119


- Matwiejuk A., Bohdan A. 2011. New records of Plectocarpon lichenum from Białowieża  Forest (Poland). Herzogia 24 (2)

- Golubkov V., Bohdan A., Popławska M. 2011. Nowe, rzadkie i interesujące gatunki porostów Białowieskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr. 30(3, 4): 15 – 26

- Matwiejuk A., Bohdan A. 2011. Plechy Lobaria pulmonaria z apotecjami w Puszczy
Białowieskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą – 69: 522 - 530

 Referaty na konferencjach:

- Bohdan A. 2015. Stan ochrony Puszczy Białowieskiej oczami organizacji pozarządowych.
Ministerstwo Środowiska. Konferencja p.t. Stan ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej.28.10.2015.
https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/konferencja-stan-ekosystemow-lesnych-puszczy-bialowieskiej/

- Bohdan A.2015. Pachnica w lasach naturalnych. Seminarium zorganizowane w ramach projektu Małopolskiego Centrum Ochrony Chrząszczy Dendrofilnych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowiehttp://krakow.rdos.gov.pl/ochrona-chrzaszczy-dendrofilnych-w-malopolsce

- Bohdan A.2014. Makroporosty lasów pochodzenia pierwotnego i ich wymagania. Sesja Klubu Przyrodników "Dzikość, pierwotność, naturalność – czy jeszcze ważne w ochronie przyrody?".4 - 6 kwietnia Łagów Lubuski www.kp.org.pl/pdf/sesja_program_2014.doc

- Bohdan A., Zalewska A., Popławska M. 2013. "Importance of non-intervention forest management for lichens – relics of the primeval forests in the Białowieża Forest (NE Poland)". Konferencja organizowana przez Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, International Conference Primeval Beech Forests Reference Systems for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services. 2-9 czerwiec2013. Lwów, Ukraina.

- Bohdan A. 2011. "Rola porostów w ekosystemach leśnych - świat porostów Puszczy Białowieskiej". Konferencja naukowa "Dzień dla Puszczy". Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. 2 grudnia 2011.

- Gutowski J.M, Sućko K., Bohdan A., Zieliński S. 2011. "Wybrane aspekty ekologii  Osmoderma barnabita Motsch. w lesie naturalnym". Konferencja pt. „Pachnica dębowa (Osmoderma eremita), jako przykład gatunku parasolowego. Martwe drewno, a różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych”, Puszczykowo, 27-28 kwietnia 2011 r

LINKI:

„O zarządzaniu ostatnim naturalnym lasem Europy w latach 2007–2008”

Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – Puszcza Białowieska

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda