Wołkowycki Andrzej


Pan Andrzej Wołkowycki
- urodzony w Białowieży redaktor naczelny pisma "Nike"

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE oraz redaktor naczelny pisma społeczno-kulturalnego „Nike” (www.nike.bialystok.pl.).

  Urodził się 24 maja 1968 roku w Białowieży w rodzinie znanego białowieskiego samorządowca i kilkakrotnego przewodniczącego Rady Gminy Białowieża, Włodzimierza Wołkowyckiego. Tutaj spędził dzieciństwo i lata wczesnej młodości.

  W 1988 roku ukończył Technikum Leśne w Białowieży. W latach 1988-1993 studiował na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Ukończył także Podyplomowe Studium Menedżerskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2001) oraz Podyplomowe Studium Oligofrenopedagogiki w Białymstoku (2002).

W latach 1993-1994 pracował na stanowisku referenta w Nadleśnictwie Dojlidy. Od 1994 roku pracuje w charakterze wychowawcy w Domu Pomocy Społecznej, gdzie prowadzi pracownię stolarsko-rzeźbiarską dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo.

W 1995 roku rozpoczął organizowanie wystaw i imprez promujących twórczość osób niepełnosprawnych, w tym plenerów malarsko-rzeźbiarskich ph. „Przyroda Integracja Sztuka” – siedem z nich odbyło się w Białowieży (w latach 1998-2004).

   W 1998 roku współtworzył Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE, zostając jego prezesem. Od 2001 roku pełni obowiązki redaktora naczelnego integracyjnego pisma społeczno-kulturalnego „Nike”. Stowarzyszenie, któremu przewodniczy otrzymało w 2004 roku Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda