Paczoski, Józef Konrad, prof. (1864-1942)


prof. Józef Paczoski - pierwszy dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego
Książki:
 (1930)
Dyrektorzy Białowieskiego Parku Narodowego

Botanik, badacz flory Puszczy Białowieskiej, twórca teorii pantopizmu i podstaw fitosocjologii, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

   Od 1877 r. studiował botanikę na Uniwersytecie Krakowskim i Uniwersytecie Kijowskim pod kierunkiem Iwana Fiodorowicza Schmalhausena. Po zakończonych studiach założył pierwszy na świecie Instytut Socjologii Roślin na Uniwersytecie Poznańskim. Jest uważany za twórcę pojęcia fitosocjologia.

   W listopadzie 1923 roku został kierownikiem naukowym rezerwatów w Puszczy Białowieskiej. Prowadził szeroko zakrojone badania nad lokalną roślinnością. Ich wyniki zawarł w pracy Lasy Białowieży, opublikowanym w 1930 roku.

   Jest autorem pierwszego zielnika roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej oraz współtwórcą muzeum puszczańskiego. Ponadto podejmował starania, aby nadać rezerwatowi na drodze prawnej rangę samodzielnego ośrodka naukowego.

   W roku 1925 został profesorem zwyczajnym systematyki i socjologii roślin Uniwersytetu Poznańskiego.

   W roku 1928 został zwolniony ze stanowiska nadleśniczego Rezerwatu, a w 1931 roku z przyczyn politycznych utracił kierownictwo prowadzonej przez siebie katedry uniwersyteckiej. Zmarł na zawał serca, po otrzymaniu wiadomości o pobiciu syna przez Gestapo. Pochowano go na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. (strona BPN, zuberek1969@wp.pl)

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak