Rezerwat Dolina Waliczówki
Powierzchnia: 44,75ha
Rok powstania: 1995
Akt powołujący rezerwat przyrody
Rodzaj rezerwatu: florystyczno-leśny
Przedmiot ochrony:naturalne zbiorowiska leśne oraz zbiorowisk roślinności nieleśnej obejmujące zespoły turzycowe występujące w strefie źródliskowej strumienia Waliczówka.

Rezerwat florystyczno-leśny w północno-zachodniej części Puszczy Białowieskiej (Puszcza Ladzka), położony w dolinie strumienia leśnego Waliczówka. Powstał na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 roku (Monitor Polski Nr 33 z 17 lipca 1995 r., poz. 392).

   Rezerwat utworzony został dla ochrony odznaczających się wysokim stopniem naturalności zbiorowisk leśnych oraz rzadkich, dobrze zachowanych, śródleśnych turzycowisk i zespołów źródliskowych. W dolinie Waliczówki odnaleziony został m.in. szuwar skrzypu bagiennego.

   Rezerwat położony jest na terenie gminy Narewka (pow. hajnowski) i Nadleśnictwa Browsk.

   Zajmuje powierzchnię 44,75 ha. W większości jest to powierzchnia leśna, nieleśna obejmuje 7,86 ha (wilgotne łąki turzycowe).

    Na terenie rezerwatu występują głównie gleby mineralno-murszowe (15,69 ha), murszowate właściwe (12,35 ha) i mułowe właściwe (6,49 ha). Największy tutaj obszarowo typ siedliskowy to ols jesionowy (29,22 ha), poza tym występują: las mieszany wilgotny, las świeży i las wilgotny.

  Na terenie rezerwatu można doliczyć się prawie 200 gatunków roślin naczyniowych. Z gatunków chronionych możemy spotkać tutaj: bluszcz pospolity, drabik drzewkowaty, gnieźnik leśny, kalina koralowa, knieć błotna, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszczyk błotny, kukułki – krwistą, plamistą i szerokolistną, miodownik melisowaty, mochwian błotny, przytulia wonna, sierpowiec błyszczący, storczyki – krwisty i szerokolistny, tujowiec tamaryszkowaty, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty i inne.

  Ze zwierząt możemy tu natrafić na żubra, wilka, rysia, bobry, łasicę, gronostaja, smużkę, wiewiórkę, zająca bielaka, ryjówki. Poza tym jest to obszar, na którym można obserwować wiele ciekawych gatunków ptaków.

  Rezerwat jest mało atrakcyjny turystycznie ze względu na słabą sieć dróg leśnych oraz zbiorowiska o niskiej odporności na presję turystyczną. Mimo to niektóre biura turystyczne oferują organizację wycieczki rowerowej do rezerwatu i przeprowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Zalecane jest przy tym posiadanie gumowców. (oprac. Piotr Bajko, zdjęcia: Janusz Korbel, Tomasz Niechoda)

 

HASŁA POWIĄZANE:

Rezerwaty (Puszcza Białowieska)

 Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda