Rezerwat Głęboki Kąt


Część rezerwatu przy kolejce wąskotorowej Hajnówka-Topiło
Powierzchnia: 40,46ha
Rok powstania: 1979
Rodzaj rezerwatu: leśny
Przedmiot ochrony: fragmentu Puszczy Białowieskiej obejmującego bór świerkowy, torfowcowy o charakterze borealnym.

Rezerwat leśny. Utworzony został na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 16 października 1979 roku (Monitor Polski, Nr 26 z 31 października 1979 roku, poz. 141, § 5). Położony jest w zachodniej części Puszczy Białowieskiej (obejmuje cały oddział 439A i południową część oddziału 414C). Znajduje się na terenie gminy i Nadleśnictwa Hajnówka.

  Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej obejmującego bór świerkowy torfowcowy o charakterze borealnym. W runie rezerwatu występuje wiele gatunków roślin chronionych.

  Powierzchnia rezerwatu wynosi 40,46 ha.

  Siedliskowe typy lasu w rezerwacie reprezentują: bór świerkowy torfowcowy (we wschodniej części), łęg olszowo-jesionowy (w zachodniej i południowej części), grąd murszowy (na niedużej powierzchni w południowej części) oraz ols (w środkowej części oddziału 439A i w kilku miejscach w południowej części).

   W rezerwacie spotkamy takie gatunki drzew, jak: świerk, sosna, brzoza omszona, olsza, jesion, dąb, lipa, grab.

   W warstwie krzewów występują: leszczyna, jarzębina, kruszyna, wawrzynek wilczełyko.

  W warstwie ziół znajdujemy: borówki – czarną i brusznicę, czartawę drobną, gajowca żółtego, gruszyczkę jednostronną, gwiazdnicę gajową, kostrzewy – olbrzymią i owczą, listerę sercowatą, narecznicę błotną, niezapominajkę błotną, ostrożenia warzywnego, pępawę błotną, pokrzywę, prosownicę rozpierzchłą, przytulię błotną, psiankę słodkogórz, szczawik zajęczy, szczyr trwały, turzyce – delikatną, odległokłosową i życicową, wiechliny – odległokłosową i zwyczajną, wierzbówkę błotną, żurawinę błotną i inne.

  Występują tutaj także mchy: płonnik, rokietnik pospolity, widłoząb falisty, wątrobowiec – rzęsiak pospolity i torfowiec – Sphagnum vulfianum.

   Z ciekawszych grzybów, w rezerwacie znajdziemy m.in. czyrenia jabłoniowo-olszowego, jamkówke pogiętą, pniarka różowego, smoluchę świerkową, uchówkę zajęczą i cienistą, włośniczkę tarczowatą oraz kilka gatunków kustrzebek.

  W początku bieżącego stulecia Aleksander W. Sokołowski i Janusz Czerepko przeprowadzili na terenie rezerwatu badania nad zmianami roślinności na siedliskach hydrogenicznych. Rezultaty ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Leśne Prace Badawcze” (Nr 4/2005).

  Przy rezerwacie biegnie 31-kilometrowy „Szlak Śladami Powstania Styczniowego (Hajnówka – Orzeszkowo – Hajnówka), oznaczony kolorem niebieskim. Także kolorem niebieskim oznaczony jest 42-kilometrowy szlak rowerowy, który biegnie wzdłuż rezerwatów Głęboki Kąt, Nieznanowo, Berezowo i Olszanka-Myśliszcze, dociera do Topiła i prowadzi dalej przez wsie Piaski i Orzeszkowo do Hajnówki. W części rezerwatu wytyczono ścieżkę edukacyjną „Kolejką leśną z Hajnówki do Topiła”. (oprac. Piotr Bajko, zdjęcia: Krzysztof Parzych)

 


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda