Bryki (uroczysko i leśnictwo)


Potężny świerk rosnący
w uroczysku "Bryki" (2009r.)
położenie oddz.317
Uroczyska (Białowieski Park Narodowy)

Uroczysko w oddziale 317 Puszczy Białowieskiej, na terenie obszaru ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Nazwę swą wzięło od historycznego wydarzenia – rozbicia w dniu 17 maja 1831 roku przez 96-osobowy oddział powstańczy, kierowany przez Kazimierza Houwalta z Łuki, konwoju rosyjskiego, składającego się z 418 furgonów (bryk) pod eskortą. Wozy te zostały spalone. W czasie potyczki zginęło 25 konwojentów.

  W 1934 roku uroczysko Bryki było jednym z czterech miejsc w Puszczy Białowieskiej, skąd pobrano ziemię przeznaczoną na kopiec sypany ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Sztafeta rowerowa, wioząca tę ziemię, wyruszyła z Białowieży w dniu 9 września 1934 roku.

  Od uroczyska Bryki wywodzą swe nazwy: Brykowskaja Hrebla – grobla w oddziale 286 i Brykowskij Łuh – śródleśna łączka w oddziale 317.

  Nazwę Bryki nosiło też w okresie międzywojennym leśnictwo, wchodzące w skład Białowieskiego Parku Narodowego. Obejmowało ono oddziały: 191, 222-225, 254-258, 283-290, 314-321, 343-347, 322-376, 401-403 i 428. Łączna powierzchnia Leśnictwa Bryki wynosiła 3709,62 ha. Leśnictwo podzielone było na dwa obchody. W 1939 roku obowiązki leśniczego Leśnictwa Bryki pełnił Jan Kidawski. Osada leśnictwa została całkowicie spalona w czasie okupacji niemieckiej (znajdowała się ona w pobliżu osady Dziedzinka). (oprac. Piotr Bajko)

 


Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak