Rezerwat Siemianówka


Powierzchnia: 224,54ha
Rok utworzenia: 1995
Przedmiot ochrony: fragment Puszczy Białowieskiej odznaczający się bogactwem szaty roślinnej z dominującymi zbiorowiskami leśnymi bagiennymi występującymi na obrzeżu górnej Narwi, w pobliżu zbiornika Siemianówka.

Rezerwat leśny. Powstał na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 27 czerwca 1995 roku (Monitor Polski, Nr 33 z 1995 r r., poz. 404). Położony jest w północno-zachodniej części Puszczy Białowieskiej, około pół kilometra na wschód od wsi Babia Góra. Administracyjnie znajduje się na terenie gminy Narewka oraz Nadleśnictwa Browsk. W 2002 roku został przekształcony z rezerwatu częściowego w ścisły.

  Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej odznaczającego się bogactwem szaty roślinnej, występującego na obrzeżu rozległej, zatorfionej doliny Górnej Narwi, w sąsiedztwie zbiornika wodnego Siemianówka.

   Na terenie rezerwatu prowadzony jest monitoring ekologiczny, informujący o kierunku i charakterze zmian zachodzących w przyrodzie Puszczy w wyniku istnienia w pobliżu dużego zbiornika wodnego.

   Powierzchnia rezerwatu wynosi 224,54 ha.

   Teren rezerwatu jest płaski, na dużej powierzchni zabagniony. Wznosi się 147 m n.p.m.

   Na terenie rezerwatu występują następujące siedliskowe typy lasu: ols (zajmuje około 60% jego powierzchni), łęg olszowo-jesionowy, bór świerkowy torfowcowy, bór bagienny (łochyniowy) oraz bory sosnowe – czernicowy i brusznicowy.

   W rezerwacie spotykamy takie gatunki drzew, jak: brzoza omszona i brodawkowata, grab, jesion, olsza czarna, sosna, świerk.

   W warstwie krzewów dostrzec można jałowca, jarzębinę, kruszynę, leszczynę, porzeczkę czarną i czerwoną, wierzbę szarą i uszatą.

   W runie i warstwie ziół spotykamy: bagno zwyczajne, borówkę czarną i bagienną, gajowca żółtego, gruszyczkę jednostronną, gwiazdnicę gajową, kostrzewę owczą, modrzewnicę zwyczajną, narecznicę błotną, niecierpka pospolitego, pokrzywę zwyczajną, przytulię błotną, pszeńca zwyczajnego, rzeżuchę gorzką, szczawik zajęczy, śledziennicę skrętolistną, trzcinę pospolitą, trzęślicę modrą, turzycę błotną i odległokłosą, wełniankę pochwowatą, widłaka jałowcowatego, wietlicę samiczą. W warstwie mchów da się zauważyć merzyki, torfowce, rokietnika pospolitego, gajnika lśniącego, widłoząba falistego.

  Flora rezerwatu liczy ponad 200 gatunków roślin naczyniowych, w tym podlegające ochronie: widłak jałowcowaty, widłak goździsty, brzoza niska, listera sercowata, tajęża jednostronna.

   Przez rezerwat przebiega niebieski szlak rowerowy Narewka – Olchówka – Siemianówka – Babia Góra – Masiewo (dł. 25 km), który został oddany do użytku w maju 2002 roku, oraz edukacyjna ścieżka ornitologiczna. (oprac. Piotr Bajko)

 


Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda