Historia Hajnówki (1951-2007)


Pomnik żubra na skwerze Wasilewskiego ,
na drugim planie Urząd Miasta (2009r.) 
SPIS TREŚCI
Lata 50-te Lata 80-te
Lata 60-te Lata 90-te
Lata 70-te Ostatnia dekada
HASŁA POWIĄZANE

1 stycznia 1951 roku Hajnówka otrzymuje prawa miejskie.

Następuje dynamiczny rozwój miasta: powstaje pierwsze osiedle mieszkaniowe. W latach 1953 – 1960 ówczesne Zakłady Suchej Destylacji Drewna wybudowały dziesięć jednakowych, dwupiętrowych budynków. Budynki zostały zlokalizowane przy dzisiejszej ulicy Batorego, a osiedle nosi nazwę Millenium. W tym samym czasie ówczesne Zakłady Przemysłu Leśnego wybudowały cztery również jednakowe, jednopiętrowe budynki przy ul. Armii Krajowej.Wymienione budynki były wyposażone w sieć wodociągową zasilaną z zakładów pracy, ale ogrzewanie mieszkań było jeszcze piecowe. Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego nastąpił na początku lat 60., kiedy to powstała w Hajnówce Spółdzielnia Mieszkaniowa. Pierwszym budynkiem powstałej Spółdzielni był czteropiętrowy blok przy dzisiejszej ul. Marszałka Piłsudskiego z numerem 18, który przekazano do użytku w 1966 roku. Mieszkania były wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie gorącą wodą dostarczaną z własnej kotłowni. Następnie w latach 1966 – 1968 wybudowano cztery czteropiętrowe  bloki mieszkalne przy ul. 3 Maja . Począwszy od roku 1970 nastąpił rozkwit budownictwa spółdzielczego, natomiast w budownictwie zakładowym wystąpiły ograniczenia. Głównym wykonawcą robót budowlanych Spółdzielni było Bielsko – Podlaskie Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Początkowo bloki budowano z czerwonej cegły i pustaków , a od drugiej połowy lat 70., po uruchomieniu w Hajnówce Poligonu Produkcji Półfabrykatów Budowlanych bloki montowano z prefabrykowanych płyt.

 

Powstawały kolejne hajnowskie osiedla:

Osiedle Hajnówka I (Os.Piłsudskiego)
Powstało w latach 1966 – 1974. Wybudowano na nim 11 bloków czteropiętrowych. Znajduje się przy ulicach Marszałka Piłsudskiego i Armii Krajowej.

Osiedle Hajnówka II
Wybudowane w latach 1977 – 1991 przy dzisiejszych ulicach Reja, 3 Maja i Armii Krajowej. 12 bloków.;

Osiedle Hajnówka III (Os.M Reja)
W latach 1978 – 1979 wybudowano przy ul. Reja cztery bloki.

Osiedle Centrum
Osiedle 11 bloków przy ul. 3 Maja na odcinku od ul. Księdza Ściegiennego do Parkowej wybudowano w latach 1979 – 1980. W blokach o numerach 20, 22, 24 i 26 partery przeznaczono na pomieszczenia handlowe i usługowe.

Osiedle Lipowa
Zostało wybudowane w latach 1980 – 1985. Zlokalizowane je po lewej stronie ul. Lipowej od ul. Batorego do Miłkowskiego. Łącznie oddano do użytku 27 bloków

Osiedle Mazury
Osiedle wybudowane w latach 1986 – 1992 i umiejscowione między ul. Nowowarszawską, torowiskiem do Bielska Podlaskiego i rzeką Leśną. Znajdują się na nim 24 bloki

Osiedle Podlasie
W 1992 roku wybudowano tam 4 bloki Znajduje się przy końcu ul. Lipowej, nieopodal szpitala.

   Ogółem w latach 1966 – 1992 Spółdzielnia wybudowała 93 bloki z około trzema tysiącami mieszkań. Są to głównie mieszkania dwu – i trzypokojowe z kuchnią. W ramach budownictwa zakładowego i komunalnego na początku lat 70. zostało wybudowane jeszcze jedno osiedle ośmiu bloków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego, między ul. Zina a Parkiem Miejskim. W 249 mieszkaniach zamieszkali pracownicy hajnowskich zakładów pracy. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w latach 1953 – 1985 wybudował 65 budynków i bloków mieszkalnych posiadających około 1200 mieszkań. Zatem w ramach budownictwa spółdzielczego, zakładowego i komunalnego wybudowano w Hajnówce około 4 200 mieszkań, w których według szacunkowych danych zamieszkuje około 14 000 osób. Poza tym w latach 1970 – 1985 bardzo dynamicznie rozwinęło się indywidualne budownictwo domów jednorodzinnych, najczęściej jednopiętrowych. Na obrzeżach miasta rozbudowały się znacznie osiedla Paszki, Podlasie, okolice ul. Poddolnej, a w dzielnicy Judzianka powstało kilka nowych ulic.

 

LATA 50-TE

1951 rok

W Szkole Zawodowej oddano do użytku warsztaty działu metalowego. Nowy szpital , utworzono w nim Oddział Ginekologiczno Położniczy. Powstały też przychodnie przyzakładowe. Prąd elektryczny przesyłano z Białegostoku .

Budynek dawnego szpitala oddany du użytko
w 1951r. Obecnie Dom Miłosierdzia "Samarytanin" przy Parafii św. Trójcy (2009r.)

1952 rok

Z warsztatów remontowych Zarządu Kolei Leśnych utworzono samodzielny zakład przemysłowy pod nazwą Zakład Przemysłu Maszynowego . Posiadał on : warsztaty mechaniczne , odlewnię żeliwa , wagonownię i straż pożarną .W pierwszym okresie zakład wykonywał remonty parowozów i wózków kolejki wąskotorowej . Rozpoczęto produkcję fryzów na eksport. Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna został zakwalifikowany do przemysłu kluczowego , nastąpiła jego rozbudowa i modernizacja.

1953 rok

Oddano warsztaty drzewne przy Szkole Zawodowej. W szkole nauczano przedmiotów ogólnych i zawodowych w zawodach : stolarz , bednarz , kołodziej ,ślusarz, ślusarz , tokarz i krawiec. Zakłady Drzewne Przemysłu leśnego rozpoczęły produkcję parkietu (od 1955 r. produkcja odbywała się także na eksport). Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna uruchamia dział węgli aktywnych i magazyn.

1954 rok

Powstaje powiat hajnowski , Obwodowy Urząd Pocztowo—Telekomunikacyjny i bank podległy NBP w Bielsku Podl. Zostaje wydawana „Gazeta hajnowska”. Białoruskie Gimnazjum Państwowe (otworzone w 1949 r. ) zostaje przemianowane na Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania , szkoła była objęta patronatem Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego . Powstaje Komenda Powiatowa Straży Pożarnych . Komendzie podlegały zakładowe straże i Związek OSP. Trakcja spalinowa PKP otrzymała 8 wagonów spalinowych produkcji węgierskiej.

Dom Kultury "Leśnik" zbudowany w 1955r. (2009r.)

1955 rok

Zbudowano Dom Kultury Zakładów Suchej Destylacji Drewna .Powstaje jednostka handlowa GS .Połączenie Spółdzielni Pracy Inwalidów „Postęp” ze spółdzielnią „Zgoda” . Powstaje Zarząd PCK, który prowadził przysposobienie sanitarne i oświatę zdrowotną. Przychodnię po pożarze przeniesiono do budynku Kasy Chorych. Hajnówka liczy 10448 mieszkańców.

1956 rok

W HPPD , zbudowano suszarnie, magazyny warsztaty remontowe, okleiniarnię i rozpoczęto produkcję parkietu mozaikowego .Wybudowano ambulatorium, zmechanizowaną halę traków , sortownie i ostrzarnię. Zbudowano Zakład Mebli i Płyt Wiórowych. Zatrudnienie w HPPD wynosiło blisko 800 osób. Rozpoczęto budowę nowego zakładu mleczarskiego , który uruchomiono w 1962 r. Spółdzielnia inwalidów „Postęp” uruchamia pawilon usługowy i zakłady: krawiecki oraz szewski. Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy uruchamia branżę betoniarską i kowalską. HPPD wybudowało przedszkole. Wybudowano punkt przeładunkowy PKP w Siemianówce , co spowodowało rozbudowę stacji w Hajnówce. Podwojono ilość torów i wybudowano wieżę ciśnień. Powstaje zawodowa straż pożarna. Powstaje Białoruskie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne.

1957 rok

Zbudowano siedzibę PZPR. Z połączenia klubów „Sparta” i „Kolejarz” powstaje Klub Sportowy „Puszcza Hajnówka”.

1958 rok

Powstaje Przedsiębiorstwo Składnic Lasów Państwowych . Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy prowadzi punkty usługowe krawieckie w Hajnówce , Łuce ,Narewce i Białowieży

1959 rok

Oddano do użytku budynek Liceum Ogólnokształcącego nr 1 oraz basen kąpielowy. OSM Hajnówka posiada 20 punktów skupu mleka. PSS „Społem , zbudowała biurowiec i restaurację „Hajnowianka” . Do budynku szpitala dobudowano skrzydło z Oddziałem Dziecięcym. (powrót)

Budynek Liceum Ogólnegokształcącego oddany
do użytku w 1959r. (2009r.)

 

LATA 60-TE

1960 rok

W HPSDD rozpoczyna pracę dział suchej destylacji karpiny , produkowano w nim : węgiel drzewny , terpentynę oraz smołę apteczną. Zatrudnienie w tym zakładzie wynosiło 597 osób. W zakładach „HAMECH” wybudowano dwie hale produkcyjne , budynek biurowy i dwa bloki mieszkalne dla kadry technicznej. „HAMECH” zatrudniał w tym roku 260 osób. PSS „Społem” posiada 29 sklepów , 1 piekarnię i masarnię 2 magazyny i restauracje . OKL zatrudnia 423 pracowników. HPPD buduje ambulatorium przyzakładowe (tzw. przychodnia tartaczna, obecnie znajduje się tu apteka i MOPS). Hajnowska służba zdrowia posiada 1 aptekę ,1 szpital (231 łóżek) 3 karetki pogotowia. PKP otrzymuje 16 lokomotyw spalinowych SM41 z Węgier.

1961 rok

Przystąpiono do intensywnej przebudowy ulic. Na odcinku koryta rzeki Leśna zbudowano ul. Sportową , przebudowano ulice : Armii Krajowej ,3-go Maja , J.Piłsudskiego, S. Batorego . W granice miasta włączono wsie : Kraskowszczyzna ,Dolna i Górna. Zbudowano budynek władz powiatu . PSS zbudowała Wytwórnię Wód Gazowanych i pawilon handlowy. W HPSDD rozpoczyna pracę siłownia parowa i kotłownia parowa.

1962 rok

rozpoczyna działalność Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zamknięto Terebenthen , który mieścił się w obecnym parku miejskim. Na gruzowisku i wysypisku śmieci przy ul. 3-go Maja utworzono skwer. Zbudowano Dom Nauczyciela i budynek OSM. Przeniesiono targowicę na ul. Prostą . W HPPD powstaje koło przewodników. W latach 1954-62 zbudowano 10 studni głębinowych.

1963 rok

Powstaje Spółdzielnia Budowlana „Czyn” . Zbudowano masarnię .Powstaje oddział PTTK miasto posiada przewodników terenowych i zakładowych. W Domu Kultury „Górnik” powstaje Ognisko Muzyczne . W ZSZ utworzono Technikum Drzewne tym samym wzrosła ranga szkoły. Drużyna harcerska zorganizowała zespół gitarowy „Elektrony”.

1964 rok

Utworzono samodzielną Szkołę Specjalną. Poczta otrzymała nowy budynek. Na dzielnicy Kolejki Leśne wybudowano trzy bloki oszczędnościowe. HPSDD w nowym budynku zorganizowało laboratorium - zakład zatrudnia 600 pracowników.

1965 rok

Na 12 ulicach w mieście położono asfalt. Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej. ”Hamech” rozpoczyna produkcję maszyn na potrzeby resortu leśnictwa. Oddano nowe przedszkole na osiedlu Millenium . Do Hajnówki dojeżdżało 32 pociągi osobowe i 2 towarowe na dobę . Powstaje oddział Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego. Hajnówka posiada 432 abonentów telefonicznych.

Kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oddany wiernym w 1965r. (2009r.)

1966 rok

Odbywają się plenery rzeźbiarskie i ekspozycji architektury wnętrz. Zbudowano kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Św. HPPD oddaje do użytku warsztaty i linie przesyłową wysokiego napięcia. Spółdzielnia pracy „Postęp” produkuje ubrania robocze do NRD. Powstaje Cech Rzemiosł Różnych.

1967 rok

Szkołę Specjalną przeniesiono do dawnego budynku szkoły nr 2 na Placówce. Szkoła Podstawowa nr2 przeprowadza się do nowego trzypiętrowego budynku . Szkole nadano imię Aleksandra Florenki . Utworzono Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. HPPD – rozpoczyna pracę nowy dział Octownia , produkujący kwas octowy techniczny.

1968 rok

Powstaje Zawodowa Miejska Straż Pożarna. Wybudowano obiekt pracy chronionej Spółdzielni Inwalidów.

1969 rok

Ukończono budowę budynku ZSZ. Powstaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Hajnowskiej. Przekazano 6 ha ziemi na ogródki działkowe. Hajnowskie PKP otrzymuje lokomotywy SM42 . W mieście jest 14 taksówek prywatnych. Utworzono Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego . Pokazywano w nim między innymi materiały o strajkach w okresie międzywojennym.(powrót)

 

LATA 70-TE

1970 rok

9 stycznia zmarł w wieku 74 lat ks. kanonik Ignacy Wierobiej. Do nowego budynku zostaje przeniesiona Szkoła Podstawowa nr 1 .Szkoła nosiła imię Gen. Karola Świerczewskiego do 1990 r. Zbudowano biurowiec MPGK , przychodnię rejonową. Oddano wodociąg i stację uzdatniania wody. Rozpoczyna pracę Zakład Mebli w HPPD. Budowano nawierzchnię ulic , kanały deszczowe i sieć elektryczną , W mieście istnieją dwa sklepy prywatne. PSS posiada 43 sklepy , 2 piekarnie , 2 masarnie, 11 kiosków spożywczych i 3 restauracje. Powstaje Ośrodek Kształcenia Zawodowego prowadzący kursy kwalifikacyjne i czeladnicze. Kursy były prowadzone na zlecenie zakładów pracy. W Hajnówce mieszka 14 345 osób.

1971 rok

W HPPD uruchomiono Zakład Płyt Wiórowych . Stocznia Gdańska zwodowała statek „Hajnówka”.

1972 rok

OSM rozpoczyna produkcję serków smakowych. W Hajnówce są 24 prywatne taksówki.

1973 rok

Zbudowano : areszt śledczy, amfiteatr ,kwiaciarnię ,park miejski, Zakład Zieleni Miejskiej , szalet publiczny , komendę milicji przy (MO liczy 75 funkcjonariuszy, posiada 2 samochody ciężarowe, 9 motocykli i 5 radiowozów). W zlikwidowanej szkole podstawowej na ul. Górnej utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Rolniczą. Na terenie zakładów „Hamech” zbudowano magazyny , urządzenia dźwigowe , sieć dróg wewnętrznych, 4 hale produkcyjne , garaże. ZSZ otrzymuje imię Tadeusza Kościuszki. Urząd pocztowy zatrudnia 50 osób w tym 5 listonoszy .

1974 rok

Oddano 185 działek pod budownictwo indywidualne. Wybudowano osiedle Lipowa . Rozbudowano budynek poczty i uruchomiono centralę automatyczną. Zbudowano budynek szpitala przy ul.11 listopada. Miasto zostało odznaczone Orderem Sztandaru Pracy II Klasy. Następuje rozbudowa . Rozpoczęto budowę Prawosławnego Soboru Św. Trójcy. Powstaje Powiatowy Komitet Stronnictwa Demokratycznego ( w 1976 r. przekształcony w Miejski Komitet SD). Powstaje Zarząd Miejski ZSMP (w 1977 r. liczy 860 .

Sobór Św. Trójcy - budowę świątyni rozpoczeto w 1974r.(2009r.)

1975 rok

Oddano do użytku Zakład Karny. W parku przy ul 3-go Maja postawiono pomnik-czołg (T-34 , nr taktyczny 202 ). Produkcję rozpoczyna Poligon Prefabrykacji Przedsiębiorstwa Budowlanego przy obecnej ul. Białowieskiej . Powstaje Wieczorowe Technikum Rolnicze. ZSZ otrzymuje „Medal Komisji Edukacji Narodowej” Powstaje ZOZ , podlegają mu wszystkie placówki służby zdrowia w mieście. Zlikwidowano powiaty.

1976 rok

Odbywa się pierwszy plener meblarski . Zbudowano parking na Zwierzyńcu (obecnie nie istnieje). Ułożono asfalt na 7 ulicach . W HPSDD otworzono stołówkę pracowniczą i przedszkole. „Hamech” uruchamia produkcję suszarni aluminiowych do tarcicy. Przemysł w mieście zatrudnia 3 750 osób.

1977 rok

OSM ma 2 282 dostawców mleka i zajmuje powierzchnię 29 ha .

1978 rok

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje imię Tadeusza Rakowieckiego. HPPD oddaje do użytku przedszkole. W dzielnicy Górne utworzono Technikum Rolnicze dla Pracujących , powstaje koło terenowe przewodników PTTK . Wieczorowe Technikum Rolnicze liczy 135 uczniów , utworzono technikum dzienne.

1979 rok

Uruchomiono miejską komunikację samochodową MPK . Oddano żłobek przy osiedlu „Hajnówka II” oraz dom wycieczkowy PTTK . „Hamech” produkuje ok. 40 typów maszyn i urządzeń. (powrót)

 

LATA 80-TE

1980 rok

Ulepszono nawierzchnię na 13 ulicach, zasadzono 15 000 drzew i krzewów przy udziale mieszkańców. Oddano do użytku 99 mieszkań spółdzielczych na osiedlu Centrum i 125 na osiedlu Leśna. Zbudowano 58 domów prywatnych . Urządzono plac gier i zabaw na osiedlu Chemiczna . Powstaje Związek Zawodowy „Solidarność”. Pierwsza organizacja NZZ „Solidarność” powstaje w ZOZ.
Hajnówka liczy 19 246 mieszkańców.

1981 rok

Zostaje uruchomiona druga linia autobusów MZK . Tak jak w całym kraju następuje brak podstawowych artykułów spożywczych i przemysłowych. W sklepach mnożyły się gigantyczne kolejki. Wzrasta przestępczość. Na budynkach pojawiły się napisy przeciw władzy. W zakładach produkcyjnych nastąpiły przestoje w pracy i manifestacje Z momentem wprowadzenia w całym kraju stanu wojennego na terenie Hajnówki pojawiły się patrole wojskowo – milicyjne. Ograniczono działalność domów kultury i organizacji społecznych.

1982 rok

Oddano do użytku osiedla Centrum i Podlasie. Zlikwidowano dwie linie kolejki wąskotorowej przecinające ul. 3-go Maja .W parku odsłonięto pomnik 3 Pułk Strzelców Konnych który walczył tu w 1939 r. Odbyły się pierwsze Dni Muzyki Cerkiewnej. Wydawano „Głos Hajnówki”. HPPD buduje nową mozaikarnię. HPSDD rozpoczyna produkcję pochłaniaczy zapachów do lodówek i filtrów do oczyszczania wody. Wytwórczo-usługowa spółdzielnia pracy zbudowała zakład odzieżowy – pracowało w nim 124 kobiety. PSS buduje zakład pralniczy i restaurację „Leśniczanka”. Komitet Miejski PZPR wydaje „Głos Hajnówki” .

1983 rok

Oddano do użytku „Leśniczankę”, Stację Obsługi Pojazdów ,położono asfalt na ul. Lipowej .

1984 rok

Przedsiębiorstwo Produkcji „Las” przeniesiono do nowych budynków na dzielnicy Judzianka . Dobudowano skrzydło do Przychodni Obwodowej , budowano bloki przy ulicach Batorego , 3-go Maja i Lipowej. Położono asfalt na ul Piłsudskiego. Zaczyna kursować autobus szynowy na trasie do Białowieży i Bielska Podl. Miasto otrzymuje tytuł „ Mistrz Gospodarności”. Rozpoczęto budowę szpitala i osiedla Mazury ,HPPD otwiera stołówkę przyzakładową , rozpoczyna produkcję płytek podłogowych typu „Hajnówka” , zatrudnia 1 702 osoby. LOK liczy 2 445 członków , organizuje rajdy samochodowe szlakiem pamięci narodowej po Puszczy . Powołano Społeczny Komitet Budowy Muzeum Kultury Bialoruskiej. Muzeum wybudowano na dawnym placu HPPD .

1985 rok

Odsłonięto kamień upamiętniający obrońcę miasta z 1939 r. kpr. Bierwiaczonka. Oddano przedszkole na osiedlu Lipowa. Hajnówka posiada 6 przedszkoli (893 miejsc) W mieście jest 36 taksówek . 30 sióstr PCK opiekowało się 95 osobami chorymi i samotnymi. W mieście było 59 drużyn ZHP.

Budynek dworca PKP/PKS oddany do użytku w 1986r. (2009r.)

1986 rok

Wybudowano remizę Zawodowej Straży Pożarnej i obelisk przy komendzie MO.

1987 rok

Powiększono teren cmentarzy katolickiego i prawosławnego. Oddano budynek dworca PKP i piekarnię GS.

1988 rok

Stronnictwo Demokratyczne liczy 109 członków. HPPD wchodzi w spółkę z angielską firmą „Furnel International Limited”. Spółka przejęła najbardziej wydajne działy , nastąpiły zwolnienia pracowników niewykwalifikowanych. Pozostałym podniesiono płace. Wzrosła dynamika eksportu i zysk jednak powoli doprowadzano zakład do upadłości. Ukończono budowę Soboru Św. Trójcy. Hajnówka liczy 23 563 mieszkańców.

1989 rok

Rozwiązano komitety partyjne PZPR i ZSL , zamiera działalność SD i organizacji młodzieżowych. Rozwija się handel prywatny , powstają nowe sklepy i zakłady. Strajk pracowników HPSDD powoduje odejście dyrekcji i podniesienie płac. Wkrótce następuje prywatyzacja HPSDD . Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymuje imię Janusza Kusocińskiego. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe liczyło przed rozwiązaniem 220 członków. Zalegalizowano Związek Zawodowy „Solidarność” . W HPPD zlikwidowano Zakład Płyt Wiórowych w jego pomieszczeniach rozpoczęto produkcję płyt klejonych. Władze miasta zlikwidowały pomnik- czołg na cokole wybudowano pomnik ofiarom przemocy i represji autorstwa Wiktora Kabaca . Zlikwidowano Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego . Po prywatyzacji HPPD zlikwidowano D.K. „Leśnik” i kino. (powrót)

 

LATA 90-TE

1990 rok

Szkoły podstawowe nr 1 i 2 tracą imiona patronów . Do ZSZ uczęszcza 951 uczniów , szkoła posiada samorząd uczniowski, bibliotekę , zespół teatralny i koło fotograficzne . Przemianowano niektóre nazwy ulic. Powstaje Koło Sybiraków.

1991 rok

Przestają kursować pociągi na trasie Białowieża – Hajnówka. Rozwijał się handel prywatny. Bazar miejski tzw. mały rynek znajdował się przy ul.Batorego obok obecnej siedziby firmy „Karmel” . 11 listopada odbyło się wyświęcenie pomnika "Mały Katyń" poświęcony 16 zamordowanym osobom z okolicy Siemiatycz w dn. 23.06.1941 r. przez NKWD. Budowę pomnika sfinansował Kazimierz Kubacki (1932-1998) Pomnik znajduje się przy trasie wylotowej z miasta w kierunku Kleszczel. Zdjęto z cokołu czołg -pomnik . 15 września1991 r. dokonano otwarcia nowego kościoła Zboru Baptystów.

Siedziba Banku PKO wybudowana w 1994r. (2009r.)

1992 rok

Oddano do użytku budynek Powszechnego Banku Kredytowego. Wybudowano siedzibę Banku PKO na rogu ulic 3-go Maja i Parkowej .

1993 rok

Oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Nowowarszawskiej na dzielnicy Mazury. Także budynek Liceum z Białoruskim językiem Nauczania przy ul Piłsudskiego , szkoła posiada halę sportową.

1994 rok

Budynek banku PKO zdobywa miano „Budynek Roku”. Na pierwszej sesji Rady Miejskiej na burmistrza miasta wybrano Jadwigę Rudzińską-Patejuk .

1995 rok

Rozpoczyna działalność telewizja kablowa w pierwszej ofercie programowej posiada 15 kanałów TV. Powstaje katolicka parafia p.w. Św. Cyryla i Metodego. Na budynek plebani zaadoptowano budynek na cmentarzu, w którym poprzednio zamieszkiwały siostry zakonne.

1996 rok

Powstaje prawosławna parafia p.w. Św. Dymitra na dzielnicy Judzianka. Cerkiew i plebanię wybudowano na placu naprzeciw OSM . 28 września umiera ks. Antoni Dziewiatowski budowniczy Soboru Św. Trójcy. 28 listopada umiera ks. Alfons Trochimiak.

W oddali - szpital oddany do użytku w 1997 r. (2009r.)

1997 rok

Po wieloletniej budowie otwarto nowy szpital na dzielnicy Podlasie. Na uroczystym otwarciu nowej oczyszczalni ścieków przebywa prezydent Aleksander Kwaśniewski , premier Włodzimierz Cimoszewicz oraz wojewoda podlaski Krystyna Łukaszuk . Firma „Retel” wchodzi do miasta z usługami telekomunikacyjnymi stając się konkurencją dla T.P. Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej (powstała w tym roku) zorganizowała w Kościele p/w Podwyższenia Krzyża Świętego siedem koncertów. Koncerty odbywają się co rok .

1998 rok

Burmistrzem miasta zostaje Anatol Ochryciuk . Ks. Niegierewicz otworzył Prawosławny Dom Opieki "Samarytanin" . Dokonano gruntownego remontu 28-głosowych organów w kościele Podwyższenia krzyża Św. . 3-go maja 1998 biskup Antoni Dydycz poświęcił odnowione organy.

1999 rok

Wybudowano cerkiew przy ul Warszawskiej i przy ul. Reja . Rozpoczęto budowę kościoła parafii p.w. Św. Cyryla i Metodego przy ul. 3-go Maja . Urząd Miasta wydaje „Gazetę Hajnowską” . Działają w mieście partie polityczne AWS , KPN , PPS , PSL , SLD. PPS wydaje gazetę „Robotnik”. (powrót)

 

OSTATNIA DEKADA

2000 rok

Powstaje Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce został utworzony dzięki wspólnym staraniom Politechniki Białostockiej oraz samorządu hajnowskiego.

2001 rok

Grupa miłośników i sympatyków biegania zainicjowała organizacyjne spotkanie założycielskie Rekreacyjnego Klubu Biegacza , 16 czerwca odbył się I Półmaraton Hajnowski na trasie Białowieża - Hajnówka.

2002 rok

Swoją działalność rozpoczął Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej . I edycja Międzynarodowego Festiwalu "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej"

2003 rok

Budowa amfiteatru . Minister sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk otworzył w sądzie w Hajnówce nowe Wydziały Gospodarcze Grodzkie oraz Ksiąg Wieczystych. Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej krytej pływalni. 25 lipca odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa.

Kryta pływalnia (2009r.)

2004 rok

Utworzono Urząd Skarbowy

2005-2009 rok

Następuje intensywna rozbudowa ulic miasta. Na skrzyżowaniu ulic Batorego i Lipowej zainstalowano po raz pierwszy w mieście sygnalizację świetlną i ułożono nową nawierzchnię asfaltową oraz chodniki. Wybudowano Rondo Jana Pawła II w miejscu skrzyżowania ulic 3-go Maja , Ks. I Wierobieja i Warszawską. W roku 2006 rozpoczęto budowę krytej pływalni. Powstało kilkadziesiąt nowych ulic między innymi najdłuższa z nich to ul. Dr.T. Rakowieckiego .Powstają kolejne ronda przy ul. Lipowej i przy ul. Batorego. Przebudowano skrzyżowanie w centrum miasta (nowa nawierzchnia i sygnalizacja świetlna). (powrót)

(oprac. i zdjęcia:Krzysztof Parzych)


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda