Tatarczyk Witold (1928-2008)


Witold Tatarczyk na terenie ZSZ w Hajnówce. 06.06.1998 r.

Witold Tatarczyk- ur. w 1928 r. w Choroszczewie k/ Milejczyc , zmarł 3 marca 2008 r. w Hajnówce. Nauczyciel, historyk ,autor ponad 80 broszur , książek i maszynopisów. Publicysta, poeta, działacz społeczny, przewodnik turystyczny.

  Pierwszą pracę podjął w 1945r. jako nauczyciel w Choroszczewie, a od 1952 r. na stałe osiadł w Hajnówce. W okresie tym pracował też w Kasie Chorych przy okazji tej pracy odkrył w sobie zainteresowanie medycyną i ziołolecznictwem W latach 1953 – 1985 był nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych nauczał historii, wychowania obywatelskiego, propedeutyki, geografii, higieny, wychowania obronnego i pracę tę kontynuował jeszcze przez siedem lat po odejściu na emeryturę.1966-1970 pracował w powiatowym komitecie PZPR. W 1975 r. uzyskał dyplom magisterski na wydziale historii Uniwersytetu Łódzkiego.

  Gromadził dokumenty, zdjęcia, relacje różnych osób dotyczące historii Hajnówki, okolic i Podlasia. W dorobku ma ponad 80 broszur odzwierciedlających zainteresowania autora z zakresu ziołolecznictwa, historii, przyrody, obrzędów i obyczajów wsi polskiej na Podlasiu. Jest autorem dwutomowej monografii Dzieje Hajnówki do 1944 roku i Dzieje Hajnówki 1944 – 2000.

   Był przewodnikiem PTTK. W 1969 r. organizował Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Hajnowskiej, a w 1977 – Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, którego był aktywnym członkiem i działaczem.


Wydane drukiem

* Hajnówka-folder , Łódź 1983
* Kpr Bolesław Bierwiaczonek , Hajnówka 1985
* Dzieje Hajnówki do 1944 , Hajnówka 1990
* Leczenie przyrodnicze dolegliwości wieku starczego , Hajnówka 1991
* Żołnierska dola , Hajnówka 1991
* Puszcza Białowieska w literaturze pięknej , Białystok 1991
* Mały poradnik działkowca , Hajnówka 1992
* Rośliny lecznicze Puszczy Białowieskiej , Hajnówka 1995
* Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie , Łódź 1996
* Bezsenność - leczenie przyrodnicze , Hajnówka 1997
* W mojej krainie (wiersze) , Hajnówka 1998
* Stracone dziedzictwo , Hajnówka 1998
* Opowieść historyczna o Podlasiu cz. I i II , Hajnówka 1999
* Dzieje Hajnówki do 1944 , wyd II uzupełnione , Hajnówka 2000
* Dzieje Hajnówki 1944-2000 , Hajnówka 2001    (oprac. Krzysztof Parzych)


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda