Rezerwat Gnilec


  Powierzchnia: 37,21ha
 Rok utworzenia: 1995r.
 Rodzaj: leśny, florystyczny
 Cel ochrony: zachowanie w naturalnym stanie zbiorowisk turzycowych z udziałem rzadkich gatunków roślin naczyniowych i mszaków, jedynych na terenie Puszczy Białowieskiej
Akt powołujący rezerwat
(autor:Krzysztof Parzych)
 

Rezerwat leśny, florystyczny. Utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. (Monitor Polski, Nr 33 z 17 lipca 1995 roku, poz. 393). Położony w północno-zachodniej części Puszczy Białowieskiej (a właściwie – Ladzkiej), na terenie gminy Narewka i Nadleśnictwa Browsk. Niedaleko rezerwatu (na płd.-wsch.) przepływa rzeczka Jabłoniówka, nad którą leży malutka wioska Gnilec. Rezerwat obejmuje zwarty kompleks leśny w oddziale 55B.

   Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie zbiorowisk turzycowych z udziałem rzadkich gatunków roślin naczyniowych i mszaków, niespotykanymi w innych częściach Puszczy.

   Powierzchnia rezerwatu wynosi 37,21 ha.

   W rezerwacie występują gleby opadowo-glejowe właściwe (13,2 ha), mineralno-murszowe (6,0 ha), murszowate właściwe (4,20 ha), glejobielicowe właściwe (3,18 ha) i płowe bielicowe (2,11 ha) i inne.

   Z typów siedliskowych spotykamy na tym terenie: las wilgotny (31,02 ha), las świeży (4,02 ha) i las mieszany wilgotny (1,30 ha)

  W drzewostanie występują najczęściej: dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, olsza czarna.

   W warstwie runa natrafimy na następujące gatunki: bluszcz pospolity, czarcikęsik Kluka, drabik drzewkowaty, kalina koralowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, kukułka krwista, plamista i szerokolistna, mochwian błotny, mokradłoszka kończysta, płonnik pospolity, podkolan biały i zielonawy, przylaszczka pospolita, przytulia wonna, rokitnik pospolity, turzyca Buxbauma.

  Na terenie rezerwatu oraz w najbliższej okolicy stwierdzono występowanie blisko 10 tys. gatunków zwierząt, głównie owadów. Ale sporo jest też tutaj ssaków (m.in. wilk, ryś, zając bielak, gronostaj, łasica, wiewiórka ryjówki, smużka leśna) i ptaków.

Rezerwat jest mało atrakcyjny turystycznie (słaba sieć dróg leśnych, zbiorowiska z niską odpornością na presję turystyczną), dlatego też nie jest udostępniony turystom do zwiedzania. Niemniej niektóre gospodarstwa agroturystyczne, leżące w pobliżu, wspominają o rezerwacie w swych materiałach reklamowych jako okolicznej ciekawostce przyrodniczej. Zezwolenie na wejście do rezerwatu w celu naukowym lub dydaktycznym wydaje wojewoda podlaski. (oprac. Piotr Bajko)


 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda