Kustroń Wiktor Andrzej (1910-1973)


Wiktor Kustroń z synem Andrzejem przed pomnikiem przed cerkwią
w Białowieży. (lata 60-te.)

Zasłużony pedagog, działacz społeczny i dyrektor Państwowego Domu Dziecka w Białowieży w latach 1952-1973.

   Urodził się 22 marca 1910 roku w Nowym Sączu. Tam też ukończył gimnazjum, a następnie w latach 1930-1934 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia przerwał z powodów rodzinnych. Wojna zastała go na Kresach jako oficera oświatowego w Junackich Hufcach Pracy. W czasie okupacji wywieziony do pracy przymusowej na terenie Prus Wschodnich. Po wojnie w latach 1945-1952 pracował na kierowniczych stanowiskach w szkolnictwie na terenie płn. Suwalszczyzny.

   W dniu 1 lutego 1952 roku został oddelegowany do pracy w Państwowym Domu Dziecka w Białowieży, którym kierował do chwili swojej śmierci. W ramach dokształcania pedagogicznego ukończył w 1964 roku Studium Nauczycielskie (kierunek: opieka nad dzieckiem i nauczanie początkowe). W latach 1961-1965 był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Białowieży.

  Za pracę pedagogiczną i społeczną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP (1949), Złotym Krzyżem Zasługi PRL (1965), Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Honorową „Zasłużony Białostocczyźnie” (1970). Otrzymał także wiele dyplomów uznania i pism z podziękowaniem za aktywny udział w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

   Zmarł 26 lipca 1973 roku, został pochowany w Białowieży. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda