Bonda-Ostaszewska Elżbieta, dr


 
Elżbieta Bonda-Ostaszewska

Dr nauk biologicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Córka leśniczego Włodzimierza Bondy z Białowieży.

Urodziła się 1 kwietnia 1977 roku w Hajnówce. Rodzinnie związana z Białowieżą. Tutaj w latach 1984-1992 uczęszczała do Szkoły Podstawowej, następnie w latach 1992-1996 uczyła się w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania (dzisiaj – II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego) w Hajnówce. Studia rozpoczęła w 1996 roku na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła je w 2001 roku, z tytułem magistra biologii.

Z dniem 1 października 2001 roku została zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Tutaj też 18 stycznia 2007 roku obroniła pracę doktorską „Rola metalotioneiny w toksycznym oddziaływaniu kadmu na wątrobę, nerki i jądra u nornicy rudej”. Uczestniczy w zespołowych badaniach naukowych prowadzonych przez macierzystą placówkę. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda