Hwozdownia (Bartnictwo)


 
Hwozdownia obok wiszącego na barci śniotu na jednej z sosen na terenie Białowieskiego Parku Narodowego (2009r.)

Kołek, na który bartnik zawieszał śniot chcąc mieć wolne obie ręce będąc podwieszony u wlotu barci. Zwykle hwozdownie jest zlokalizowana z prawej strony barci, ale z terenu Białowieskiego Parku Narodowego znane są drzewa bartne z hwozdownią ulokowaną po lewej stronie co może wskazywać na leworęczność bartnika pozyskującego pożytki z takiej barci. Także w zagospodarowanej części Puszczy znam jedno drzewo z hwozodwnią ulokowaną po lewje stronie baci - na tzw. sośnie z oddz.550. Na zdjęciu widoczna jest hwozdownia na martwej , pozbawionej już całkowicie kory, sośnie ze śniotem stojącej na terenie BPN .

    Obecnie szerzej zagadnieniem bartnictwa w BPN i całej Puszczy Białowieskiej zajmuję się Pan mgr inż. Andrzej Keczyński - pracownik naukowy BPN. (oprac. Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 

  

 

 ARTYKUŁY:

"Ślady bartnictwa" Andrzej Keczyński ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

"O jedną sosnę bartną mniej" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 5/2005)

"Od borków do pasiek. Historia pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej (cz.1)" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 4/2003)

"Ślady danwego bartnictwa" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 2/2003)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak