Rezerwat Nieznanowo


Potężne dęby - to niewątpliwie wizytówka tego rezerwatu (2009r.)
Powierzchnia: 27,49ha
Rok  utworzenia: 1974
 Rodzaj: leśny
 Przedmiot ochrony: fragment Puszczy Białowieskiej z dobrze zachowanymi zbiorowiskami leśnymi grądowymi i bagiennymi oraz typu boru mieszanego.
Warto zobaczyć:
(autor: Krzysztof Parzych)

Rezerwat leśny. Utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 września 1974 roku (Monitor Polski, Nr 32 z 1974 roku, poz. 194, § 12). Rezerwat położony jest w zachodniej części Puszczy Białowieskiej, na terenie gminy i nadleśnictwa Hajnówka. Obejmuje całą ćwiartkę C oddziału 488.

Powierzchnia rezerwatu wynosi 27,49 ha.

Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej z kilkoma dobrze zachowanymi zbiorowiskami leśnymi z dużym udziałem dorodnych dębów, z których wiele ma wymiary drzew pomnikowych. Najgrubszy dąb w rezerwacie mierzy w obwodzie 550 cm. Poza rezerwatem, ale w tym samym oddziale (ćwiartka D), stoi uschnięty już dąb nazwany „Królem Nieznanowa”, mający w obwodzie aż 608 cm.

W rezerwacie spotkamy ślady po szkodach, jakie wyrządziły huraganowe wiatry wiejące w dniach 7, 8 i 11 marca 1983 roku. Spowodowały one wywrócenie i wyłamanie wielu drzew. Powstałe gniazda zostały zalesione, głównie dębem.

Teren rezerwatu jest płaski, wznosi się średnio 156 m n.p.m. W wielu miejscach występują zabagnienia. W rezerwacie dominują grądy i łęg olszowo-jesionowy, poza tym spotkamy tutaj ols i bór mieszany wilgotny. Poza dębami w rezerwacie występuje grab, świerk, olsza, jesion, lipa, brzoza, klon. W warstwie krzewów natrafimy na leszczynę, trzmielinę zwyczajną, jarzębinę, wawrzynek wilczełyko.

Dąb o największym obowodzie pnia - 550cm

W runie rezerwatu występują: borówka czarna, czartawa drobna, czosnek niedźwiedzi, gajowiec żółty, gruszyczka jednostronna, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier kaszubski, kosmaty i wielki, karbieniec pospolity, kokorycz pełna, konwalijka dwulistna, kosaciec żółty, kostrzewa olbrzymia, kropidło wodne, manna jadalna, marzanka wonna, niecierpek pospolity, okrężnica bagienna, podagrycznik, prosownica rozpierzchła, przylaszczka pospolita, psianka słodkogórz, rzęsa drobna, siódmaczek leśny, skrzyp leśny, śledziennica skrętolistna, tojeść bukietowa, trzcinnik leśny, turzyca długokłosa i odległokłosa, wierzbownica błotna, zawilec żółty, zdrojówka rutewkowata, złoć żółta.

W warstwie mchów spotkamy takie gatunki, jak: płonnik strojny, tujowiec tamaryszkowy, widłoząb miotłowy.

W pobliżu rezerwatu przebiega niebieski szlak turystyczny Śladami Powstania Styczniowego, który rozpoczyna się i kończy w Hajnówce (dł. 31 km). Wzdłuż rezerwatu prowadzi też niebieski szlak rowerowy (42 km).

Teren rezerwatu przyciągnął swego czasu uwagę studenta D. Gasza z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który przeprowadził tutaj badania; legły one u podstaw jego pracy magisterskiej pt. „Ocena stopnia zagrożenia rezerwatów przyrody „Nieznanowo” (Białowieża) i „Ochojec” (Katowice) przez metale ciężkie i siarkę na podstawie analizy chemicznej liści i szpilek wybranych gatunków”, obronionej w 1996 roku. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda