Koca Górka (Hajnówka)


 "Góra Koca" - widok ogólny (2009r.)

Uroczyska i  miejsca historyczne (Hajnówka)

Niewielkie wzniesienie znajdujące się nie opodal lasu przylegającego do osiedla Kolejki (Kolejki Leśne) w Hajnówce.Na górce rośnie dąb o obwodzie ok.. 3m , do początku lat 90 znajdował się tu też głaz narzutowy o obwodzie ok. 5m i wysokości ok. 120 cm.

   Istnieje legenda jakoby głaz wydobył z ziemi pewien mieszkaniec osiedla o nazwisku Koc , lecz jest mało prawdopodobne by kamień został wyniesiony na powierzchnię ziemi nawet przez grupę kilku osób. Przy głazie był zauważalny wykop odpowiadający jego rozmiarom lecz była to prawdopodobnie pozostałość po wydobywaniu żwiru przez mieszkańców pobliskiego osiedla czworaków . Wykop z czasem uległ zaniknięciu , górka zaś porosła drzewkami samosiejkami.

   Wzniesienie było miejscem zabaw kilku pokoleń dzieci mieszkających na osiedlu Kolejki. Obecnie mało kto pamięta nazwę tego miejsca.

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda