Karol, książę Walii


Książe Karol podczas zwiedzania rezerwatu ścisłego BPN (2010r.)
Hasło powiązane:
Warto zobaczyć:
(oficjalna strona BPN)

Karol, książę Walii i książę Rothesay (właściwie: Charles Philip Artur George Mountbatten-Windsor) – syn Elżbiety II i księcia Filipa, następca brytyjskiego tronu.

  W dniach 15-17 marca 2010 roku książę Karol wraz z małżonką Camillą Parker Bowles złożył oficjalną wizytę w Polsce. We wtorek, 16 marca, książę Karol, bez małżonki (ze względu na dolegliwości kręgosłupa została w stolicy), odwiedził Białowieski Park Narodowy. Do Białowieży brytyjski gość przyleciał śmigłowcem, który wylądował na miejscowym stadionie sportowym. Po przywitaniu przez wojewodę podlaskiego – Macieja Żywno, książę przejechał do siedziby Białowieskiego Parku. Powitali go tutaj dyrektor Parku Aleksander Bołbot, emerytowany dyrektor BPN Czesław Okołów i kierownik pracowni naukowej Renata Krzyściak-Kosińska. Księciu przedstawiono pokrótce zasady funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego, jego główne cele i zadania, szczególną uwagę zwrócono na działania prowadzone w ramach ochrony ekosystemów leśnych i edukacji.

  Następnie książę Karol udał się do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN, gdzie spotkał się z młodzieżą miejscowych szkół – uczestnikami programów proekologicznych oraz ich nauczycielami i pracownikami działu edukacji Parku. Uczniowie na specjalnym stoisku pokazali księciu m.in. rzeźby, stroje i zabawki, wykonane ze śmieci.

   Po krótkiej rozmowie z dziećmi, książę udał się na piętro muzeum, gdzie czekali na niego przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowani w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska na terenie Puszczy Białowieskiej – Adam Bohdan, Stefan Jakimiuk, Roman Kalski i Tomasz Kułakowski. Książę odbył z nimi krótką rozmowę i obiecał wesprzeć ich starania o poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego. Nie odmówił też wójtowi gminy Białowieża – Albertowi Litwinowiczowi, który poprosił następcę brytyjskiego tronu o ambasadorowanie na rzecz Puszczy Białowieskiej.

  Następnie książę złożył wizytę w Rezerwacie Pokazowym Żubrów BPN. Zapoznał się tutaj z historią ocalenia żubra od zagłady i jego obecną sytuacją, a także wziął bezpośredni udział w karmieniu żubrów. Objaśnień w rezerwacie udzielali księciu: Aleksander Bołbot – dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, Jerzy Dackiewicz – kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów BPN i Mateusz Szymura – przewodnik i specjalista w zakresie ochrony przyrody.

  Na zakończenie wizyty w Puszczy Białowieskiej brytyjski gość odbył półgodzinny spacer po obszarze ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Książę przeszedł pieszo około 100 metrów po drodze biegnącej na północ od bramy wejściowej. Objaśnień udzielał księciu były dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego – Czesław Okołów, który w ostatnim dniu sierpnia 1975 roku oprowadzał po Parku ojca dostojnego gościa – księcia Filipa.

  Z Białowieży książę Karol udał się do Kruszynian, gdzie spotkał się z muzułmańską społecznością polskich Tatarów. (oprac. Piotr Bajko, zdjęcie ze strony BPN - autor: Ireneusz Zacharewicz )

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda