Podkościelny Stanisław (1899-1982)Magister inżynier leśnictwa, w latach 30-tych pracownik Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży.

  Urodził się 14 września 1899 roku we wsi Rokitów (pow. Krasnystaw). Ukończył szkołę podstawową z wykładowym językiem rosyjskim. W latach 1909-1915 uczęszczał do gimnazjum o podobnym charakterze w Zamościu.

  Od 1916 roku pracował jako nauczyciel we wsi Tarnawka, ucząc się równocześnie języka polskiego i historii Polski. W lipcu 1916 roku został przyjęty do 6-tej klasy szkoły realnej w Lublinie, którą ukończył w 1918 roku. Równolegle z nauką w szkole średniej brał udział w ćwiczeniach Polskiej Organizacji Wojskowej.

   Po zdaniu matury wstąpił do organizującego się wojska polskiego, w którym służył do ukończenia walk na froncie wschodnim. Po zwolnieniu z wojska rozpoczął studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, które ukończył w 1925 roku.

  W 1926 roku powierzono mu pełnienie obowiązków nadleśniczego Nadleśnictwa Zdzięcioł w Nowogródzkiem, podlegającego Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. W 1934 roku uzyskał nominację na inspektora obwodowego Inspekcji Suwalskiej z siedzibą w Białowieży. Następnie pełnił funkcję kierownika Biura Organizacji i Inspekcji Dyrekcji LP w Białowieży. Był członkiem Koła Przysposobienia Wojskowego Leśników przy Biurze DLP. Uczestniczył w II Okręgowych Małokalibrowych Zawodach Strzeleckich PWL, które odbyły się w dniach 4-5 września 1937 roku w Białowieży. Zdobył na nich III nagrodę (uniwersalny nóż polowy) w strzelaniu indywidualnym do ruchomych sylwetek. W dniu 11 listopada 1937 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wspierał finansowo budowę bursy szkolnej w Parku Dyrekcyjnym w Białowieży

  We wrześniu 1939 roku, jako oficer rezerwy piechoty w stopniu podporucznika, wziął udział w walkach obronnych. Powrócił do Białowieży, by następnie w styczniu 1940 roku przenieść się do Tarnowa.

   Po wyzwoleniu Tarnowa w 1945 roku objął stanowisko inspektora lasów w DLP w Rzeszowie. Na tym stanowisku pracował do 1955 roku. Jako inspektor, odwiedził Białowieżę w dniach 6-7 kwietnia 1949 roku. Po utworzeniu Zespołu Ochrony Lasów w Tarnowie został w nim starszym inspektorem, gdzie pracował do końca 1966 roku. Z powodu złego stanu zdrowia z początkiem 1967 roku przeszedł na emeryturę.

   Zmarł 1 grudnia 1982 roku. (oprac. Piotr Bajko)
 

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda