Leopold Bawarski (1846-1930)


Leopold Bawarski z upolowanym żubrem
(Puszcza Białowieska - 1915r.)

Właściwie – Leopold von Wittelsbach, książę Bawarii. Pochodził z bawarskiej gałęzi arystokratycznej, królewsko-książęcej dynastii Wittelsbachów.

  W szeregach armii bawarskiej brał udział w wojnach z Prusami (1866) i Francją (1870). W latach 1891-1912 pełnił funkcję Generalnego Inspektora Armii Bawarskiej. W 1905 roku został awansowany do stopnia niemieckiego feldmarszałka. W 1912 roku zrezygnował ze służby w szeregach armii, ale z chwilą wybuchu I wojny światowej został powołany do służby czynnej. Przez cały okres wojny związany był z frontem wschodnim. Jesienią 1914 roku został nominalnym, a od kwietnia 1915 roku faktycznym dowódcą 9 Armii, która doprowadziła do odwrotu wojsk rosyjskich.

  Na początku sierpnia 1915 roku książę Leopold objął jednocześnie dowództwo nad Grupą Armii „Lepold”. W dniu 26 sierpnia tegoż roku jego wojska zdobyły twierdzę Brześć Litewski. 30 sierpnia 1916 roku Leopoldowi Bawarskiemu powierzono Naczelne Dowództwo Frontu Wschodniego, które piastował do 30 czerwca 1919 roku, tj. do czasu podpisania pokoju wersalskiego. Jego dowództwu podlegały też wojska austriackie i niemieckie nie tylko na froncie wschodnim, ale również na Bałkanach na froncie rumuńskim. W dniu 3 marca 1918 roku książę Leopold podpisał w imieniu Rzeszy Niemieckiej, Austro-Węgier, Turcji i Bułgarii traktat pokojowy z Rosją sowiecką. Po oficjalnym zdaniu dowództwa w końcu czerwca 1919 roku, książę Leopold porzucił czynną służbę wojskową i przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1930 roku.

  Przebywając w czasie wojny na terenach wschodnich, książę Leopold nie omieszkał urządzać tutaj, niejako przy okazji, polowań. Polował m.in. w Czerwonym Dworze i Puszczy Białowieskiej (1915r.). W tej ostatniej upolował jednego żubra. Według niektórych źródeł – miał wydać zarządzenie o zakazie polowań na żubra w Puszczy Białowieskiej. Inne źródła z kolei wskazują, że zarządzenie takie podpisał cesarz Wilhelm II. Niemniej faktem pozostaje, że mianowicie z Bawarii została sprowadzona do Puszczy Białowieskiej straż leśna, która miała chronić zwierzynę przed kłusownictwem. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak