Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra)


Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra)

Należy do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Wieloletni storczyk leśny o obłym kłączu, łodydze prostej, wysokości od 30-60 cm, u góry nieco omszonej. Liście ma skrętoległe, podługowate, zaostrzone. Kwiatostan zebrany w grono, barwy ciemnoróżowej. Kwiaty mają ostrogi, a warżki są zaostrzone. Kwitnie w czerwcu i lipcu.

   Buławnik czerwony, występuje w suchych lasach i zaroślach, najczęściej na glebach wapiennych, zasobnych w składniki pokarmowe. W Polsce można go spotkać sporadycznie, tylko na nizinach. Jest rośliną ciepłolubną. W Polsce podlega ochronie ścisłej.

   Nam udalo się spotkać tego storczyka w połudnowej części Puszczy Białowieskiej - stanowisko tworzyło ok. 10 egzemlarzy tej rośliny - z tego 1  (prezentowany na zdjęciu ) kwitł. Na inne staowisko natrafiłem w 2009 roku - tworzyły je dwie rośliny. Słyszałem też o jednym stanowisku z rezerwatu ścisłego BPN, o którym opowiadał mi Irek Smerczyński . Zapewne na  terenie Puszczy Białowieskiej znanych jest nawet kilkanaście stanowisk tego storczyka.

  W Polsce roślina  znana jest z ok. 300 stanowisk.  (oprac. Agnieszka Grabowska, Tomasz Niechoda zdjecie: Agnieszka Grabowska)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak