Waldheim Kurt (1918-2007), dr


Kurt Waldheim  w Białowieży (1977r)

Dr Kurt Waldheim – austriacki polityk i dyplomata, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 1972-1981, prezydent federalny Austrii (1986-1992).

W lipcu 1977 roku złożył oficjalną wizytę w Polsce. Towarzyszyły mu żona Elizabeth i córka Christine oraz liczna grupa pracowników i współpracowników ONZ.

Gość przyleciał do Warszawy 10 lipca. Odbył rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Emilem Wojtaszkiem. Następnie wizytował budowę Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Następnego dnia sekretarz generalny odbył kilka spotkań w Warszawie m.in. z I Sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem.

11 lipca po południu K. Waldheim odleciał helikopterem do Białowieży. Oprócz żony i córki towarzyszyli mu: zastępca sekretarza generalnego ds. politycznych Roberto F. Guyer, zastępca sekretarza generalnego Bohdan Lewandowski, dyrektor gabinetu sekretarza generalnego Ferdynand Mayrhofer-Grunbuhel i rzecznik sekretarza Francois Giuliani. Stronę polską reprezentowali: wiceminister spraw zagranicznych PRL Eugeniusz Kułaga z małżonką oraz stały przedstawiciel Polski w ONZ Henryk Jaroszek.

Helikopter wylądował w Parku Pałacowym. Przybyłych gości powitał wojewoda białostocki dr Zygmunt Sprycha z małżonką oraz dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Stefan Krukowski. Pobyt w Białowieży miał charakter wypoczynkowy. Gość i towarzyszące mu osoby zwiedziły rezerwat ścisły, a także Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN. Przewodnikiem był dr inż. Czesław Okołów.

K. Waldheim oraz jego małżonka żywo interesowali się florą i fauną Puszczy, historią Parku, warunkami jego utrzymania oraz prowadzonymi na tym terenie badaniami naukowymi. Wieczorem K. Waldheim oglądał żubry na wolności.

Na zakończenie pierwszego dnia pobytu w Białowieży, dostojnego gościa zawieziono do uroczyska Stara Białowieża na ognisko. Wieczór uprzyjemnił mu tutaj zespół „Kurpie Zielone”, dając atrakcyjny występ.

Kurt Waldheim przenocował w Domu Myśliwskim w Białowieży. Po śniadaniu sekretarz generalny zwiedził rezerwat pokazowy żubrów. Informacji udzielał mu tutaj Włodzimierz Pirożnikow oraz dyrektor BPN Stefan Krukowski. Z rezerwatu gość i towarzyszące mu osoby udały się do Białegostoku.

W Białymstoku Kurt Waldheim odwiedził m.in. Akademię Medyczną. W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych, odbyła się w Warszawie uroczystość nadania gościowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

W ostatnim dniu swego pobytu, tj. 13 lipca, sekretarza generalnego przyjął w Belwederze Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński. Kurt Waldheim z towarzyszącymi mu osobami zwiedził też w Warszawie m.in. Zamek Królewski, Stare Miasto oraz Fabrykę Samochodów Osobowych. Na zakończenie odbyła się konferencja prasowa.

W godzinach popołudniowych K. Waldheim opuścił Polskę. Na lotnisku Okęcie całą delegację żegnał m.in. minister spraw zagranicznych Emil Wojtaszek. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda