Legenda (uroczysko)


Najpotężniejszy dąb uroczyska "Legedna" (2009r.)
lokalizacja oddz.486

To uroczysko o dość dziwnej i zagadkowej nazwie znajduje się w oddziale 486 Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Hajnówka. Nazwa uroczyska powstała po II wojnie światowej, z tej przyczyny nie znajdziemy go w „Spisie uroczysk Puszczy Białowieskiej” Jana Jerzego Karpińskiego z 1937 roku.

Zanotowałem dwie wersje powstania nazwy uroczyska „Legenda”. Pierwszą przekazał mi w 2002 roku Andrzej Nowak – wówczas leśniczy, a obecnie inspektor nadzoru w Nadleśnictwie Hajnówka, który z kolei usłyszał ją od nieżyjącego już leśniczego Józefa Szerszunowicza. Oto ona:

„Któregoś roku pracownicy Nadleśnictwa Hajnówka, w tym liczni wozacy, uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez białowieskich naukowców, akurat na obrzeżu oddziału 486. Naukowcy pewne sprawy objaśniali posługując się mapą. U spodu mapy widniał pogrubionymi literami napis „Legenda”, pod którym oczywiście znajdowały się objaśnienia do mapy. Wozacy chyba nie bardzo wiedzieli, co ów napis oznacza, bo przyjęli go jako nazwę oddziału. W rozmowach często się słyszało: - Gdzie jedziesz? – Tam, gdzie „Legenda”. Z czasem określenie to zakorzeniło się na tyle, że zaczął jej używać pozostały personel nadleśnictwa”.

Drugą wersję powstania nazwy zanotowałem nieco wcześniej, lecz bez bliższych danych czasowych i osobowych. Usłyszałem ją od nieznanego mi z nazwiska pracownika leśnego, który swego czasu pracował na tym terenie. Zgodnie z jego informacją, na linii oddziału 486 stała dawniej tablica z mapą Puszczy też nadleśnictwa. Czas sprawił, a i pewnie chuligani „pomogli”, że z tablicy pozostała tylko jej dolna część, z napisem „Legenda”. Robotnicy leśni uznali to słowo za nazwę uroczyska i zaczęli się posługiwać nią na co dzień, dla łatwiejszego określenia tego oddziału. (oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda