Legenda (uroczysko)

(2009r.) zdjęcia:Tomasz Niechoda
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak