Jamienka (rzeka, wieś, uroczysko)


Rzeczka Jamienka (wisona 2006r.)
HASŁA POWIĄZANE:

Niewielki strumyk w dawnej straży stołpowickiej, obecnie na terenie Nadleśnictwa Białowieża. Prawy dopływ Przewłoki. Długość 4,5 km.

Jamienka (Яменка) – to także wieś położona 12 km od skraju Puszczy, na wprost Kamieńca, w rejonie Kamienieckim i obłasti Brzeskiej (Republika Białoruś). Wchodzi w skład sielsowietu Nowickowickiego. Przez wieś przebiega granica strefy ochronnej Parku Narodowego „Biełowieżskaja Puszcza”.

Jamienka – to również uroczysko w oddziale 638 (w literaturze i dokumentach wymieniane także jako Jamenka i Jamianka). (oprac. Piotr Bajko)

 

 

 

 

 

 

 


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda