Jamienka (rzeka, wieś, uroczysko)

Strumyk Jamienka (2006r.) zdjęcie: Tomasz Niechoda)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda