Jamienka (rzeka, wieś, uroczysko)

Strumyk Jamienka (2006r.) zdjęcie: Tomasz Niechoda)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak