Lipa Karpińskiego

"Lipa Karpińskiego" (ok.1930r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak