Lipa Karpińskiego

"Lipa Karpińskiego" (ok.1930r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda