Ciano Galeazzo (1903-1944)

Od lewej: minister Galeazzo Ciano, ambasador Bolesław Wieniawa-Długoszowski, minister Józef Beck i Edda Ciano na polowaniu w Białowieży („Kurier Białostocki” Nr 2 z 2 marca 1939 r., str. 1)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda